ES projekti


Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē: https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_lv


SIA "Rāmkalni Nordeco" ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru 2016.gada 25.aprīlī noslēgusi līgumu Nr. SKV-L-2016/117 par atbalsta saņemšanu darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” pasākuma „Starptautiskās konkurētspējas veicināšanai” SIA "Rāmkalni Nordeco"
"SIA "Rāmkalni Nordeco" jaunu pamatlīdzekļu iegāde"

Projekts Nr.16-00-A00400-000005
SIA "Rāmkalni Nordeco" ar Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. - 2020. gadam pasākuma "Ieguldīgumi materiālajos aktīvos" apakšpasākuma "Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē" līdzfinansēto projektu Nr. 16-00-A00400-000005 ir iegādājusies jaunu pamatlīdzekli. 

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē
 


  

Atpūtas parks "Rāmkalni" ir Gaujas Nacionālā parka tūrisma klastera biedrs. No 2012. līdz 2015. gadam klasteris realizēja projektu “Gaujas Nacionālā parka tūrisma klastera attīstība”, ko līdzfinansēja Eiropas Reģionālās attīstības fonds un administrēja Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (2.07.2012. līgums Nr. KAP/2.3.2.3.0/12/01/001).
 
Projekta rezultātus skatīt www.entegauja.comSIA "Rāmkalni Nordeco" ir noslēdzis 2015.gada 31.jūlijā līgumu Nr. ĀTA/2.3.1.1/15/74/017 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par projekta "Ārējo tirgu apgūšana - ārējais mārketings, Vācija 2015" īstenošanu, ko līdzfinansē EIROPAS REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS FONDS (ERAF).

Ieguldījums tavā nākotnē!
 


Izstādes ar ES atbalstu:

--